Regeringens Ambassadör för kvinnors företagande

Ambassadör för regeringen:


Regeringens ambassadörer för kvinnors företagande är en del av Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Det finns idag ungefär 800 ambassadörer i hela landet.

Ambassadörer för kvinnors företagande väcker intresse för entreprenörskap genom att berätta om sina erfarenheter som företagare. Ambassadörerna bidrar till att synliggöra kvinnors företagande och ökar kunskapen om hur det är att driva företag.

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen utsett ambassadörer för kvinnors företagande för att synliggöra kvinnors företagande. Ambassadörerna bidrar till att väcka intresse för entreprenörskap och ökar kunskapen om företagande genom att berätta om sina erfarenheter som företagare. Idag drivs ca 25 procent av företagen av kvinnor, men företagande förknippas ofta med något som män är och gör. Ambassadörerna bidrar till att förändra bilden av företag och företagare.


Boka Charlotte i rollen som ambassadör:


Charlotte är företagare och ambassadör för regeringen som på ideell basis berättar om sina erfarenheter och drivkrafter som egen företagare sedan 19 år tillbaka. Är du lärare och jobbar med entreprenörskap i skolan? Tillhör du en organisation som vill inspirera till entreprenörskap? Eller är du kvinna och funderar på att starta eget? Välkommen att kostnadsfritt boka Charlotte!


Vad är ett ambassadörsuppdrag?


Ambassadörer för kvinnors företagande genomför minst fyra ambassadörsuppdrag per år. Ambassadören kan besöka skolor, högskolor, nätverk, ideella organisationer med mera för att berätta om sina erfarenheter som företagare.

Ett ambassadörsuppdrag kan vara:

  • Att ambassadören träffar och föreläser för en grupp t.ex. en skolklass eller ett föreningsmöte.
  • Att en grupp gör studiebesök på ambassadörens arbetsplats.
  • ”Jobbskuggning” en halv dag eller mer, d v s att en eller flera personer följer ambassadören på hennes arbetsplats.
  • Att ambassadören deltar i mässor* eller paneler som rör företagande/entreprenörskap.
  • Att förmedla kunskap inom ambassadörens område/företagande.
* UF-mässor, ”eget företag" mässor, mm.

Ambassadörsuppdragen är ideella och vänder sig till personer som inte är företagare. Ett ambassadörsuppdrag kan också vara att ambassadören fungerar som ett tillfälligt bollplank för en kvinna (eller flera) som funderar på att starta eget. Ambassadörens uppgift är dock inte att vara företagsrådgivare eller mentor över lång period.


Charlotte tog hem andra platsen som Småföretagarnas Favorit i Malmö!Med företaget From Good To Great arbetar Charlotte med coaching och föreläsningar inom motivation och hälsa. Trots motgångar har hon tagit sig framåt och är idag en stor förebild för många unga entreprenörer. Hennes föreläsningar inbringar hopp och hon har inspirerat många unga att satsa på det de brinner för.

Charlotte förtjänar stor uppskattning och bör verkligen få priset som Småföretagarnas Favorit!


LÄS MER: Mitt Företag